Płaca minimalna w transporcie - Francja

Od 01.07.16 r. Francja wprowadziła płacę minimalną dla  transportu drogowego. Dotyczy to tylko rozładunku lub załadunku (lub obu) na terenie Francji. 

Pracownik wysyłający pracownika do Francji powinien spełnić następujące wymagania:

1. Wybrać (pisemnie) przedstawiciela firmy we Francji, który musi posługiwać się w języku francuskim. Przedstawiciel powinien być na terenie Francji i trzymać dokumenty danej firmy przez 1,5 roku. Osoba ta musi być dyspozycyjna w każdej chwili, aby móc udzielić informacji służbom kontroli.

      Dokumenty, które musi posiadać przedstawiciel:

  • stawka godzinowa brutto + nadgodziny (przeliczane na euro)
  • rozkład czasu pracy wyszczególnieniem godzin rozliczanych na podstawie zwykłej stawki oraz stawki powiększonej (nadgodziny)
  • urlopy i dni wolne
  • dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia
  • kopia dokumentu powołanego przedstawiciela

2. Wystawić zaświadczenie o delegowaniu.

Obowiązkiem firmy jest wystawienie zaświadczenia o delegowaniu każdemu pracownikowi, który będzie oddelegowany do Francji. Dokument ten ma ważność 6 m-cy i musi być przygotowany  w języku francuskim przed rozpoczęciem delegacji. Zaświadczenie musi być sporządzone w 2 kopiach: jedna dla pracownika, a druga dla przedstawiciela.

3. Posiadać karty przekroczeń granic Francji poprzez zapisywanie poprzez kierowców dat i godz.

4. Wykaz czasu pracy, który musi być zgodny z zasadami obowiązującymi we Francji. W skład wynagrodzenia wchodzą ryczałty, diety i nadgodziny, które razem mają dać 9,67 euro brutto za godzinę.

5. Amplituda

Celem rozliczenia czasu pracy Francuzi wprowadzili pojęcie amplitudy.

 

Kierowca jest zobowiązany, aby w kabinie pojazdu znajdowały się:

1. Zaświadczenie o delegowaniu (opisane wcześniej)

2. Kopia umowy o pracę 

3. Formularz zgłoszeniowy, dzięki któremu możemy zgłosić kierowcę na maksymalnie 6 m-cy, będzie on ważny na wszystkie trasy w danym okresie. Dokument ten trzeba będzie przefaksować do Francji z podaniem kwoty brutto zarobków danego kierowcy.

4. Przygotować na osobnej kartce dane kontaktowe przedstawiciela we Francji.

5. Okazać dokumenty CMR (Międzynarodowy List Przewozowy), dane z tachografu oraz potwierdzenie wypłaty wynagrodzeń.

 

Sankcje karne:

  • brak w kabinie zaświadczenie o delegowaniu lub niezgodności zaświadczenie, bądź też nieprawidłowości (np. niepoprawne, nieczytelne) kara może wynieść 750 euro.
  • brak innych dokumentów (np. kopia umowy o pracę) kara może wynieść 450 euro.

 

 

Nasza firma będzie zajmowała się rozliczaniem płacy minimalnej we Francji.

Zapraszamy !