Płaca minimalna w transporcie - Niemcy

PŁACA MINIMALNA 8.5 EURO W NIEMCZECH - JAK ROZLICZAĆ KIEROWCĘ?

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszły w życie  w Niemczech przepisy ustanawiające płacę minimalną w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę.

Ustawą o płacy minimalnej zostali objęci również przewoźnicy zagraniczni wykonujący przewozy na terytorium Niemiec. W chwili obecnej przepisy zostały zawieszony tylko w stosunku do tranzytu przez Niemcy, natomiast każdy inny rodzaj operacji transportowej im podlega (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec)Aby prawidłowo rozliczyć pracę kierowcy na terenie Niemiec należy postępować wg poniżej instrukcji:  

1. Najpóźniej w chwili wjazdu pojazdu na terytorium Niemiec należy powiadomić niemiecką administrację celną poprzez przesłanie faksem wypełnionego formularza  Bundesfinanzdirektion West w Kolonii (nr faksu +49 (0) 221 964 870). Formularze należy wypełnić w języku niemieckim. Wzory formularzy dostępne są poniżej.

2. Najpóźniej w ciągu 7 dni po zakończeniu przez kierowcę zadania transportowego na terenie Niemiec, przewoźnik musi zarejestrować czas jego trwania i liczbę godzin przepracowanych. Powyższa ewidencja powinna być przechowywana przez minimum 2 lata.  

3. Pracę na terytorium Niemiec należy przeliczyć przez stawkę płacy minimalnej a następnie wypłacić kierowcy. Płaca ta musi być wypłacona najpóźniej ostatniego dnia pracy banku, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wykonana praca.  Chcąc prawidłowo rozliczyć kierowcę za pracę na terytorium Niemiec prosimy o kontakt celem skorzystania z naszych usług w tym zakresie. Gwarantujemy tworzenie prawidłowej dokumentacji, która uchroni przed wysokimi karami ze strony administracji niemieckiej.