Przewozy na potrzeby własne, a płaca minimalna w Niemczech. Złagodzenie stanowiska.

Zgodnie z informacją uzyskaną od niemieckiej administracji celnej, Niemcy sprostowały swe wcześniejsze informacje dot. obowiązków informacyjnych dla kierowców wykonujących przewozy do Niemiec transportem własnym eksportera. Obecnie stanowisko Niemiec wskazuję, iż pod ustawę o płacy minimalnej nie podlegają kierowcy wykonujący przewóz na potrzeby własne przedsiębiorstwa tzn. producent/eksporter ze swoim własnym transportem nie jest objęty obowiązkami informacyjnymi tak jak firma przewozowa. Takie stanowisko  odnosi się do głównego celu przedsiębiorstwa, a nie %-owego udziału w nim usługi transportowej. W przypadku prowadzenia działalności mieszanej (produkcyjnej i zarobkowych usług transportu) decydujący jest główny cel działalności gospodarczej: produkcyjny czy transportowy.

Poniżej zamieszczono link do najnowszych informacji ws MiLoG

https://berlin.trade.gov.pl/pl/MiLoG/article/detail,16344,Uzupelniajaca_informacja_dla_polskich_firm_uslugowych_dzialajacych_na_rynku_niemieckim_nt_formalnych_i_praktyczno-technicznych_aspektow_stosowania_wymogu_placy_minimalnej_wg_stanu_na_12032015_r.html