Zaktualizowany wzór zaświadczenia o delegowaniu we Francji

W dniu 20.07.2016 r. pojawił się zaktualizowany wzór zaświadczenie o delegowaniu we Francji.