Informacje

 

 

ZMIANA USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW - NOWE OBOWIĄZKI

Nowe zapisy w ustawie o czasie pracy kierowców obowiązują od 15.07.2013 r.  Wprowadzone regulacje w sposób zasadniczy porządkują długość pracy przewoźników, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe oraz osób wykonujących przewozy na podstawie umów cywilnoprawnych. Najistotniejsze wprowadzone zmiany dla przedsiębiorców to:

- ograniczenie tygodniowego czasu pracy do przeciętnie 48 godzin, z możliwością wydłużenia do 60 godzin w sytuacji, gdy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym średnia nie przekroczy 48 godzin,

- wprowadzono przerwę w wymiarze najmniej 30 minut, która przysługuje po 6 kolejno następujących po sobie godzinach pracy jeżeli łączny wymiar pracy nie przekracza 9 godzin. Natomiast jeżeli czas pracy przekracza 9 godzin wyżej wspomniana przerwa winna zostać odebrana w wymiarze najmniej 45 minut.

- ograniczono czas pracy przedsiębiorcy do 10 godzin na dobę, jeżeli praca wykonywana jest w porze nocnej,

 - ustawa nakłada na przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy obowiązek prowadzenia własnej ewidencji czasu pracy,

 

Masz  pytania lub wątpliwości odnoście powyższych zmian? Skontaktuj się ze mną