O nas

Zapraszam do skorzystania z naszych usług w zakresie Doradztwa Transportowego. Jesteśmy byłymi pracownikami Inspekcji Transportu Drogowego. Zdobytym doświadczeniem służymy przewoźnikom drogowym tak, aby ich styczność z organami kontrolnymi była jak najmniej uciążliwa. Zapraszamy do współpracy na konkurencyjnych warunkach.

 
Szanowni Państwo
 
          Doradztwo Transportowe Tomasz Redo poleca swoje usługi dla firm transportowych oraz przedsiębiorstw wykonujących przewozy na podstawie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.  Swoim zakresem działalności obejmuje :
- kompletną analizę danych z tachografów cyfrowych, kart kierowców oraz zapisów z wykresówek. Ewidencja czasu pracy kierowóców jest prowadzona w oparciu o Ustawę o czasie pracy kierówców, Kodeks Pracy oraz Ustawę o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi. Oferuję szerokie możliwości raportowania związane z czasem pracy kierowców. Analiza danych z wykresówek oraz kart kierowców prowadzona jest w formie elektronicznej. Równocześnie z analizą prowadzona jest kontrola realizacji postanowień Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 przez zatrudnianych kierowców.
- usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych.
- bieżący nadzór nad czasem pracy zatrudnianych kierowców celem eliminacji naruszeń.
- pomoc w sporach z instytucjami kontrolnymi: ITD, PIP, ZUS poprzez m.in przygotowania pisemnych odpowiedzi / skarg / wniosków do ww urzędów, analiza przebiegu kontroli, dokumentów kontrolnych.
- szkolenia dla przewoźników i kierowców.
- pomoc przy zakładaniu działalności oraz wszelkiego rodzaju formalności związane z prowadzeniem transportu drogowego,
- interpretacji przepisów transportowych
 
Co istotne ewidencja czasu pracy dokonywana jest przy pomocy programu 4Trans - uzywanego również przez ITD, PIP.