Odczytywanie kart kierowców

Karta kierowcy pozwala na zidentyfikowanie kierowcy i przypisanie mu przejazdów, które zarejestrował tachograf cyfrowy znajdujący się w pojeździe. Jej posiadanie jest koniecznością przy samochodach o masie powyżej 3,5T i posiadających tachografy cyfrowe. Odczytywanie kart kierowców podobnie jak sczytywanie danych z tachografu, podlega regulacjom prawnym.

Według zapisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, dane z kart kierowców nie mogą być pobierane rzadziej niż co 28 dni. Zdarza się jednak, że trzeba zrobić to częściej. Czynność tą można wykonać przy użyciu czytnika kart, urządzenia uniwersalnego lub tachografu.

Co zawiera karta kierowców?

Karty kierowców są wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych na okres 5 lat. Jednak ważność karty nie może być dłuższa niż okres ważności posiadanego przez kierowcę prawa jazdy. Od złożenia wniosku, karta jest wysyłana pocztą do 21 dni. Aby starać się o jej wyrobienie, poza wypełnionym wnioskiem trzeba posiadać ważne prawo jazdy. Koszt karty wynosi 172,20 zł brutto. Na karcie zapisywane są wszystkie dane na temat przejazdów, odpoczynków, postojów i pozostałych prac, jakie wykonuje kierowca.

Sprawdzić można stan licznika kilometrów o danej godzinie, datę i godzinę pierwszego i ostatniego uruchomienia pojazdu. Przy każdej zmianie czynności, kierowca wkłada lub wyjmuje kartę. Ponieważ dokument zawiera wszystkie dane osobowe i zdjęcie posiadacza, posługiwać się można tylko i wyłącznie swoją własną, spersonalizowaną kartą. Jeżeli przekroczyła datę ważności bądź jest uszkodzona, nie można z niej korzystać.