Płaca minimalna Austria 2017

Zapewnienie odpowiedniego poziomu płacy minimalnej dla pracowników pozostałych krajów Unii Europejskiej obowiązywało w Austrii już wcześniej. Jednak z początkiem tego roku zostało to rozszerzone w znowelizowanej ustawie o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego.

Zmianie uległa płaca minimalna dla kierowców. Od 1 stycznia 2017 roku stawka wynosi od 8,49 do 10,50 euro. Pracodawcy, którzy nie będą przestrzegać nowych przepisów, muszą się liczyć z karą sięgającą kwoty 50 tys. euro.

Płaca minimalna w transporcie w Austrii w 2017 roku

Praca na terenie Austrii

Kierowcy, którzy przekroczyli granicę austriacką muszą posiadać zestaw dokumentów, gdzie znajduje się także potwierdzenie, że wynagrodzenie spełnia wymagania co do minimalnej kwoty. Płaca minimalna Austria 2017 wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów dotyczących delegowanego i oddelegowanego pracownika. W pierwszym przypadku pracownik wykonuje pracę na terenie Austrii na odpowiedzialność i z wykorzystaniem środków swojego pracodawcy.

Pracownik leasingowy

W drugim chodzi o pracownika leasingowego, który został przekazany do dyspozycji firmie austriackiej. Nie ma różnicy, czy pobyt w Austrii jest krótki, czy długi. Wszystkie wyjazdy są liczone. Przy delegacji pracownika, jego pracodawca jest zobowiązany do wysłania elektronicznego zgłoszenia najpóźniej 7 dni przed wyjazdem. Pieczę nad przestrzeganiem tych przepisów sprawuje Centralny Urząd Koordynacyjny ds. Kontroli Nielegalnego Zatrudnienia.

Obowiązki pracodawcy

Istotne jest też to, że po stronie pracodawcy jest obowiązek posiadania swojego przedstawiciela. Jest on zobligowany do gwarancji przestrzegania obowiązków, które wynikają z ustawy dotyczącej płacy minimalnej. Na wspomnianą karę do 50 tys. euro narażeni są pracodawcy, którzy nie wypłacili minimalnego wynagrodzenia (minimum 8,49 euro za godzinę pracy), manipulują czasem pracy zatrudnionych, nie przekazują dokumentów świadczących o ubezpieczeniu lub wynagrodzeniu.