Płaca minimalna Francja 2017

Transport drogowy jest poddawany coraz większej liczbie regulacji zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Dnia 29 lipca 2016 roku we Francji uchwalono dekret nr 2016-1044. Dotyczy on transmisji cyfrowej zgłoszeń oraz delegowania pracowników. W życie wszedł od początku stycznia 2017. Ale na tym nie koniec zmian.

Od tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące płacy minimalnej. Płaca minimalna Francja 2017 wymaga, aby stawka brutto wynosiła co najmniej 9,76 euro, a miesięcznie 1,480.27 euro. Od stycznia obowiązują dwie stawki – 10 euro dla grupy 150M i 9, 76 euro dla reszty.

Płaca minimalna w transporcie we Francji w 2017 roku

Części składowe płacy minimalnej we Francji

Francja jest krajem w którym ryczałty i diety nie wliczają się w skład płacy minimalnej. W przypadku firm, które wypłacają pracownikom jedną ogólną kwotę, która ma stanowić pokrycie kosztów wyżywienia, przejazdów i zakwaterowania, należy jasno określić wysokość dodatku, ponieważ nie można go wliczyć do wynagrodzenia. Przy delegowaniu pracownika na teren Francji, pracodawca nie może zapominać o tym, że to kraj, w którym obowiązuje układ zbiorowy w sektorze transportu, przez co pracownicy mają gwarancję dodatkowych świadczeń, jak premia za wysługę lat.

Zaświadczenie o oddelegowaniu pracownika

Tak samo jak w przypadku innych sektorów, tak i w transporcie obowiązkowe jest wypełnienie zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika. Wystawiane jest na okres nie dłuższy niż pół roku. W przypadku kontroli, kierowca ma obowiązek okazać stosowne dokumenty, w tym dowód wynagrodzenia (co najmniej płaca minimalna), umowę o pracę pracownika oddelegowanego i ważne zaświadczenie o oddelegowaniu. Pracodawca musi mieć zagranicznego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów francuskich.

Pracownicy oddelegowani do pracy we Francji

Oddelegowanie pracownika do Francji wiąże się dla firmy z dodatkowym kosztem. Francja postanowiła pobierać opłaty za każdego pracownika oddelegowanego do pracy w tym kraju.

Stawka nie może być większa niż 50 euro za jedną osobę. Ponadto do tej pory kontrole polskich przewoźników odbywały się sporadycznie i losowo. Teraz ma się to zmienić, a kontrole maja być bardzo wnikliwe.