Płaca minimalna Niemcy 2017

Aktualne przepisy

Jesienią 2013 roku jednym z ważniejszych punktów kampanii SPD w wyborach do parlamentów było podniesienie płacy minimalnej. Pomimo sprzeciwów socjaldemokraci zdołali ten projekt przeforsować. Co dwa lata badana jest zasadność podniesienia minimalnej stawki wynagrodzenia. Zmiany, które weszły w życie z początkiem tego roku były pierwszymi od początku 2015 roku.

Ile wynosi płaca minimalna?

Od 2015 roku, minimalna stawka za przepracowaną godzinę wynosiła 8,50 euro. Do końca 2016 roku, pracownicy, których tygodniowy wymiar pracy wynosił 40 godzin, zarabiali minimum 1477 euro miesięcznie. Z dniem 1 stycznia 2017 roku została podniesiona do 8,84 euro za godzinę i ta sama grupa pracowników zarabia teraz co najmniej 1536 euro, co w skali miesiąca daje 59 euro więcej.

Zmiany w płacach minimalnych

Płaca minimalna Niemcy 2017 została określona przez specjalnie powołaną w tym celu komisję składającą się z trzech przedstawicieli związkowców i trzech przedstawicieli pracodawców. Sprawdzanie i analizowanie zasadności zmiany w płacach minimalnych opiera się na indeksie Federalnego Urzędu Statystycznego. Stawka po wprowadzonych zmianach jest wyższa o 7 eurocentów od indeksu. Wyznaczona płaca minimalna będzie obowiązywała przez kolejne dwa lata.

Płaca minimalna w transporcie w Niemczech w 2017 roku

Jeśli pracownicy są delegowani z jednego kraju Unii do drugiego, to wedle unijnej dyrektywy mówiącej o delegowaniu pracowników do świadczenia usług, obowiązują ich minimalne warunki zatrudnienia kraju docelowego. Wynika z tego to, że wszyscy pracownicy Niemiec, w tym również ci, którzy pracują na delegacji są objęci płacą minimalną tego państwa. Od początku tego roku zmianie uległa także minimalna stawka na wyżywienie dla pracowników, którzy są w podróży służbowej. Na dzień dzisiejszy wynosi ona 236 euro miesięcznie.

Praca minimalna a praca w transporcie

Branża transportowa jest o tyle specyficzna, że kierowcy niejednokrotnie jeżdżą do Niemiec w związku z ruchem tranzytowym, a nie do stałej pracy. Przewozy do i z Niemiec lub kabotaż są objęte obowiązkiem płacy minimalnej, a co za tym idzie konieczne jest zgłoszenie pracowników. Rejestracja kierowców w systemie jest pod kontrolą niemieckim służb celnych.

Ze względu na specyfikę funkcjonowania transportu, dla tego sektora stworzono przejściowe rozwiązanie. Zawieszone zostały kontrole instytucji państwowych przy przejazdach tranzytowych, jeżeli cel początkowy lub końcowy trasy nie znajduje się w Niemczech. Od początku tego roku zmienił się sposób wysyłania zaświadczeń o delegowaniu pracownika. Wnioski można składać drogą elektroniczną do 30 czerwca 2017 roku, kiedy skończy się okres przejściowy.