Przygotowanie do kontroli ITD

Każda firma z sektora transportu musi posiadać odpowiednie dokumenty. Instytucje, które są upoważnione do ich wydawania, przez 5 lat mają prawo skontrolować przewoźnika i sprawdzić, czy spełnia on wszystkie niezbędne wymogi do wydania poszczególnych zezwoleń i licencji. Jednak na tym nie koniec, dlatego tak ważne jest, by jak najpełniej przygotować się na wizytę kontrolerów. Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) może zweryfikować i skontrolować m.in. przestrzeganie warunków przewozu drogowego i zasad dotyczących transportu zwierząt, rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Sprawdzone może być postępowanie administracyjne, formularze jazdy, licencje, świadectwa kierowców, zezwolenia na przewóz kabotażowe i dotyczące transportu międzynarodowego. To jedynie przykłady tego, na co kontrolerzy mogą zwrócić uwagę. Wszystkie uprawnienia ITD są opisane w art. 48 Ustawy o Transporcie Drogowym.

Zadbaj o prawidłowe przygotowanie do kontroli ITD

Przebieg kontroli ITD

Każda kontrola w firmie jest źródłem wielu stresów. Ponieważ jednak nie jest ona niezapowiedziana, można zadbać o odpowiednie przygotowanie do kontroli ITD. Zanim przewoźnik zostanie odwiedzony przez pracowników inspekcji, dostanie wcześniej zawiadomienie, w którym będzie przedstawiony termin kontroli i wykaz niezbędnych dokumentów. Kontrolerzy mogą zażądać dokumentów do 12 miesięcy do tyłu.

Niezbędne dokumenty

Najczęściej do wglądu należy przygotować licencje, spis samochodów, naczep i przyczep zgłoszonych do licencji, ich dowody rejestracyjne, ubezpieczenie OC, dane na temat kierowców ich badań lekarskich, prawa jazdy, kursów, zapisu z tachografów i dokumenty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku, kiedy osoba zarządzająca przedsiębiorstwem nie ma możliwości zebrania wszystkich dokumentów w terminie, na przykład jest w podróży służbowej, data rozpoczęcia kontroli może zostać przesunięta.

Jak uniknąć kar

Mimo tego, że w zaświadczeniu jest data i wykaz niezbędnych dokumentów, wiele przedsiębiorstw o części zapomina. A za brak każdego pojedynczego dokumentu, firma jest narażona na kary pieniężne. Przykładowo brak kserokopii świadectwa kwalifikacji zawodowych, orzeczenia psychologicznego lub zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do wykonywania zawodu wiąże się z kosztem 1 tys. zł.

Natomiast brak przygotowanej licencji na spedycję to 8 tys. zł. Należy przy tym pamiętać również o pojedynczych transportach i osobach, które były zatrudnione do tych pojedynczych zleceń. To, co jest również zapominane przez przedsiębiorców, to brak przygotowania faktur sprzedażowych, które dotyczą wykonania usług transportowych.