Rozliczenie czasu pracy kierowców

Jak rozliczyć czas prasy kierowcy?

Ewidencja czasu pracy jest formalnością w przypadku osób, które mają stałe miejsce i godziny pracy. Jednak zawód kierowcy jest pod tym względem dosyć specyficzny. Przez mobilność i różnorodność tras, trudno jednoznacznie ustalić godziny, jakie powinny być naliczane do wynagrodzenia. Ewidencja czasu pracy kierowców jest potrzebna dla odpowiedniego rozliczenia, weryfikacji faktycznego czasu pracy i gwarancji bezpieczeństwa na trasie przez odpowiednią ilość i długość przerw i odpoczynków. Pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji wtedy, kiedy kierowcy są zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych, a nie umowę o pracę.

Skuteczna ewidencja czasu pracy

Pomocą przy prowadzeniu ewidencji są ryczałty za pracę w nocy i godzinach nadliczbowe. Wiąże się to co prawda ze stałymi kosztami przy wyliczaniu wynagrodzenia, jednak pracodawca unika części problemów, które mogą pojawić się przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowcy. Dokładne regulacje znajdują się w  art. 149 § 2  Kodeksu pracy. Dodatkowo można z jej prowadzenia zrezygnować przy systemie zadaniowym. Ale tylko pod warunkiem, że trasy nie są stałe i powtarzalne.

Jak badać ewidencje czasu pracy kierowców tira?

Ustawa o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004, Poz.92, Nr 879) jasno precyzuje, w jaki sposób ewidencja powinna być prowadzona. Czas pracy kierowcy tira pracodawca określa na podstawie wydruków danych i plików pobranych z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego, zapisów na wykresówkach, a także innych dokumentów, które stanowią potwierdzenie czasu pracy i wykonywanych czynnościach.

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowcy są istotnymi dokumentami pracowniczymi, ale ważne są głównie dla kierowców. Jak wspomniane było wyżej, przez nienormowane godziny, pracę w nocy i godziny nadliczbowe mogą pojawić się problemy z prawidłowymi wyliczeniami, a to nie tylko przekłada się na płacę, ale również może stać się źródłem problemów w razie kontroli Państwowej inspekcji pracy. Konsekwencją tego, że ewidencja nie jest prowadzona są kary, które oscylują w granicach od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

Z tego względu firmy decydują się na pomoc z zewnątrz. Rozliczanie czasu pracy Pomorskie, Wielkopolskie, Mazowieckie i w reszcie województw może być wykonane przez osobne przedsiębiorstwa. W przypadku kierowców sprawa nie jest prosta, dlatego na to rozwiązanie decyduje się wiele firm z sektora transportu. Profesjonaliści poza dbałością o rzetelną ewidencję oceniają także dostarczone wykresówki i pliki, badają je pod względem wykroczeń, uzupełniają wnioski o urlop albo o odbiór czasu wolnego za godziny nadliczbowe kierowcy.