Rozliczenie delegacji kierowcy

Ponieważ podróż służbowa kierowcy wygląda zupełniej inaczej niż w przypadku pracowników pozostałych sektorów, różni się także pod względem rozliczania czasu pracy. Pierwszą rzeczą, którą należy ustalić, jest rodzaj podróży służbowej. To, czy kierowca jest w delegacji, czy nadal przebywa w stałym miejscu pracy zależy od tego, jak zostało ono określone w umowie o pracę. Podobnie jak inni pracownicy, tak i kierowca powinien mieć w umowie sprecyzowane miejsce pracy.

Może to być określone miasto, województwo albo szerszy obszar. Należy przy tym pamiętać, by było ono określone precyzyjnie i wyznaczało faktyczne miejsce wykonywania swoich obowiązków. Dawniej miejsce pracy kierowcy nie mogło obejmować terytorium jednego lub kilku krajów. Zmieniło się to na mocy uchwały z 19 listopada 2008 r. (II PZP 11/08, OSNP 2009/13–14/166). Teraz może nim być chociażby obszar całej Unii Europejskiej.

Jest to jednak dopuszczalne tylko wtedy, kiedy kierowca rzeczywiście na tym obszarze stale się przemieszcza, a nie jest to sytuacja sporadyczna, która powinna być traktowana jako delegacja. Jeśli kierowca porusza się tylko na kilku stałych trasach, właśnie one powinny być uwzględnione jako miejsce pracy. Pozostałe wyjazdy są delegacjami.

Kompleksowe rozliczanie delegacji kierowcy

Rozliczanie delegacji kierowcy przy każdym wyjeździe odbywa się na podstawie stawek obowiązujących w kraju, w jakim kierowca przebywa. Jeżeli przewóz odbywa się na terenie kilku państw bez sprecyzowania kraju docelowego, wszystkie, przez które przejeżdża kierowca, są traktowane jako punkt docelowy i w każdym z nich obowiązują delegacje i diety dla danego kraju.

Jeśli natomiast celem podróży jest dowiezienie załadunku w konkretne miejsce lub jego odbiór, wtedy delegacja jest wyliczana na podstawie stawek obowiązujących w kraju, do którego jedzie kierowca. W tym przypadku państwa tranzytowe są pominięte.