Sczytywanie tachografów cyfrowych

Systematyczne sczytywanie danych z karty kierowcy i tachografu nie raz jest czymś, do czego przewoźnicy nie przykładają wagi narażając się tym samym na kary. Obowiązek sczytywania jest regulowany w Rozporządzeniu Ministra Transportu.

Sczytywanie tachografów cyfrowych powinno odbywać się przynajmniej raz na 90 dni. Dane z karty kierowcy powinno się pobierać co najmniej co 28 dni. Można pobierać je częściej, np. kiedy wygasa ważność karty kierowcy albo gdy zbliża się termin rozwiązania umowy z kierowcą.

Jak prawidłowo sczytywać tachografy cyfrowe?

Regularna kontrola tachografów

Poza sytuacjami, które wymagają natychmiastowego sczytania tachografu, czynność ta powinna być wykonana raz na 90 dni. Jednak niekiedy pobór danych jest wymagany natychmiastowo lub w określonym terminie. Dotyczy to m.in. takich sytuacji jak wycofanie pojazdu z użytkowania albo nieprawidłowe działanie tachografu. Pobrane z tachografu i karty kierowcy dane muszą być przechowywane przez co najmniej rok w oryginalnym formacie. W przypadku, kiedy są również ewidencją czasu pracy kierowcy, pracodawca ma obowiązek przechowywania ich przez 3 lata.

Komputerowe czytniki kart kierowców

Do sczytywania danych wykorzystuje się komputerowe czytniki kart kierowców, urządzenia mobilne, klucze do pobierania danych i kable łączące tachograf z komputerem. Pracodawca ma obowiązek zapewnić danym bezpieczeństwo przed uszkodzeniem i dostępem osób nieupoważnionych. Zaniedbanie regularnego sczytywania danych skutkuje karami w kwocie 500 zł za każdego kierowcę i 500 zł za każdy pojazd. Za systematyczne sczytywanie jest odpowiedzialny zarządzający transportem, a jeżeli zostaje to zaniedbane, osoba ta płaci karę 2 tys. zł.