Szkolenia dla kierowców zawodowych

Branża transportowa prężnie się rozwija, dlatego zatrudnienie w niej znajduje wiele osób zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Jednocześnie podlega wielu regulacjom prawnym, a przewoźnicy i kierowcy muszą pamiętać o licznych zasadach i przedłużaniu uprawnień. Zawodowi kierowcy mają obowiązek ukończenia kwalifikacji wstępnej albo wstępnej przyspieszonej i szkolenia okresowego. Bez tego nie mogą wykonywać pracy w zakresie przewozów. Bardzo jasno precyzuje to ustawa o transporcie drogowym.

Do kwalifikacji wstępnej kierowca może przystąpić jeśli na terenie Polski jest przynajmniej 185 dni w ciągu roku lub od co najmniej pół roku jest studentem i może to zaświadczyć stosownym dokumentem. Kwalifikacja wstępna może być uzyskana także przez kierowcę, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej, ale zamierza wykonywać przewozy dla firmy, której siedziba znajduje się na obszarze Polski.

Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe odbyć należy co 5 lat. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich osób, które zajmują się zarobkowym przewozem drogowym, a kończy im się termin ważności uprawnień kierowcy, chcą rozpocząć lub wrócić do pracy w charakterze kierowcy i posiadają prawo jazdy kat. D sprzed 10.09.2008 roku lub kat. C wydane przed 10.09. 2009.

Podobnie jak w przypadku kwalifikacji wstępnej, także do szkolenia okresowego może przystąpić kierowca, który w ciągu roku jest przez 185 dni w Polsce (ze względu na więzi osobiste albo zawodowe), studiuje od sześciu miesięcy albo wykonuje przewozy na zlecenie firmy, której siedziba znajduje się w naszym kraju. Celem szkoleń okresowych jest przypomnienie posiadanej przez kierowców zawodowych teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych. Wszystko dlatego, że kierowca zawodowy musi mieć dużo większe kompetencje niż zwykli kierowcy.

Organizujemy szkolenia dla kierowców zawodowych

Ponieważ okresowe szkolenia dla kierowców są obligatoryjne dla kierowców zawodowych, w każdym województwie znajdują się ośrodki, które je organizują. Ich program jest zgodny z przepisami zawartymi w ustawie o transporcie drogowym. Różnice mogą pojawić się w zakresie cen i w kwestiach organizacyjnych. Szkolenie okresowe trwa 35 godzin, kwalifikacja wstępna 280 godzin, a kwalifikacja wstępna przyspieszona to 140 godzin.

Wiele ośrodków chcących wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów wprowadza bardzo elastyczne grafiki. Niejednokrotnie to sami kierowcy decydują o godzinach spotkań. Część firm szkoleniowych, chcąc jeszcze bardziej zachęcić kierowców do korzystania z ich usług, oferuje szkolenia, które odbywają się za pośrednictwem platform e-learningowych.

Gwarancja profesjonalizmu i satysfakcjonującej obsługi

Wspólny natomiast jest zakres poruszanych zagadnień. Każde szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych obejmuje kształcenie w zakresie racjonalnego kierowania samochodem z naciskiem na stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa (optymalne zużycie paliwa, gwarancja bezpieczeństwa pasażerom i przewożonemu załadunkowi, znajomość właściwości technicznych i zabezpieczeń pojazdu). Do tego dochodzi podnoszenie kompetencji i umiejętności z praktycznego stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego, rozpoznawanie zagrożeń i dbanie o bezpieczeństwo na drodze i dla środowiska, obsługi i logistyki.

Zakończenie szkolenia kończy się uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej, ale kierowca nie podchodzi do egzaminu państwowego. Jeżeli kierowca szkolenia nie ukończy i nie ma stosownego wpisu w prawie jazdy, ma zakaz wykonywania zawodu kierowcy. Świadczenie pracy w charakterze kierowcy zawodowego bez ważnych uprawnień może podczas kontroli policji albo transportu drogowego skutkować karą 800 zł.